Protokoll 1   Våra protokoll!

 

 

Distriktsstyrelsen har tagit ett beslut om att inte publicera våra protokoll på hemsidan. Det är däremot alla medlemmars rätt att kunna få ta del av våra protokoll. 

Om du som medlem vill ta del av ett protokoll så skicka ett mail till sbknarke@gmail.com. Vi behöver följande uppgifter:  

  • vilket protokoll vill du ta del av

  • din mail-adress

  • vilken klubb är du medlem i

  • ditt medlemsnummer 

Protokollen skickas till lokalklubbarna i distriktet för kännedom. Det är därför viktigt att lokalklubbens officiella adress är rätt på ”Medlem Online”. Om ni som lokalklubb ändrar er adress så glöm inte att meddela detta även till distriktet.