Distriktsstyrelsen

Vid kontakt med styrelsen använd i första hand sbknarke@gmail.com

 

Ordförande Monika Sasse 201220 selfie 
  070-408 93 90  
Vice ordförande Henrik Karlsson  Vem där
Sekreterare Nina Klingberg  Nina Klingberg1 (576x680)
Kassör Pär Bjellå  PärBjellå-foto
Ledamot Elisabeth Pettersson  Bettan Pettersson
Ledamot Martti Keskinen  Martti Keskinen
Ledamot Anna Johansson  
Suppleant Eva Tenne  Eva Tenne
Suppleant Alexandra Gillerstrand  Alexandra Gillerstrand
Suppleant Sven-Einar Holmsten  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planerade möten 2022/2023

Styrelsemöten  kl 19.00

16 mars 

6 april

18 maj

29 juni

10 augusti

7 september

12 oktober

9 november

14 december

  2023

11 januari

15 februari 

 

Distriktsmöten

27 april - kl 19.00

28 sept - kl 19.00

27 nov - kl 15.00

Årsmöte

5 mars   kl 15.00

I samarbete med

Studiefrämjandet