GDPR

 

Personuppgiftsavtal för funktionärer  Läser lagen

För att kunna efterfölja GDPR behöver vi upprätta avtal med alla våra valda liksom auktoriserade funktionärer.

Vänligen skriv ut följande dokument: Avtal funktionärer

Undertecknat avtal lämnas till någon i distrikts-styrelsen eller skickas till ordförande på adress:

SBK Närkedistriktet
c/o Monika Sasse
Torphälla 414
705 97 GLANSHAMMAR

Om du har frågor om avtalet, hör av dig till sbknarke@gmail.com