Tävlingssektorn 

Sammankallande: Ulf Jernestål

 

Ulfs uppgifter i sektorn:

Domaransvarig, tjänstgöringsansvarig.

Upprättar tjänstgöringslistor för domare och skyddsfiguranter så att dessa funktionärer finns på våra tävlingar.

Han följer även upp att domare, tävlingsledare, skyddsfiguranter och tävlingssekreterare uppfyller tjänstgöringskraven för att få behålla sin behörighet. Utfärdar träningsledarkort.

Mottagare av info från SBK tävling.

Ansvarig för utbildning av tävlingsledare B och Tävlingssekreterare är Åsa Tiderman och Anette Bååth

 

  • om ni ska starta någon av dessa utbildningar i klubben.
  • om ni har intresserade deltagare men inte själva kan ordna utbildningen
  • om ni behöver information om utbildning

Göte Toftler ansvarar för utbildning av tävlingsledare A, skyddsfiguranter och konferenser.

 

Kontakt

Ulf Jernestål

070-565 24 21

sammankallande

 

Göte Toftler    

070-567 59 05

 

Åsa Tiderman  

Anette Bååth

 

I samarbete med

Studiefrämjandet