Efterlysning!!

Vi nosar efter personer som vill

bidra till en positiv utveckling av SBK-Närke!

 

För att SBK-Närkedistriktet ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att alla loklaklubbar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det vi uppfattar vara lokalklubbarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss i valberedningen genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i distriktets styrelse eller vara revisor. Eller att du hör av dig till oss och berättar att det är extra viktigt om någon sitter kvar i styrelsen.

Enligt stadgar som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen arbeta enligt följande arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.
Senast 30 oktober vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.
15 december ska valberedningens första förslag vara klart och lokalklubbarna ska kunna ta del av det.
Senast 15 januari kan lokalklubbarna lämna ytterligare nominering (förslag) till distriktsstyrelsen.
Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats enligt ovan.
På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu för att ge kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring.
Enligt valberedningens noteringar går mandattiden ut för följande poster och dessa ska väljas på årsmötet.

 

Post (mandattid) -innehavare av posten idag
Ordförande (1 år) – Monica Sasse
Sekreterare (2 år) – Nina Klingberg
Ledamot (2år) – Martti Keskinen
Ledamot (2 år) – Eva Tenne
Suppleant (2 år) – Sven-Einar Holmsten
Revisor (1 år) – Barbro Olsson
Revisor ( 1 år) – Emelie Hörman
Revisorsuppleant (1 år) Bibbi Hägglund
Revisorsuppleant (1 år) Inger Olsén

Valberedningen har också uppdrag att föreslå årsmötesordförande.

Följande poster har mandattid kvar till 2023.
Post (mandattid till år) -innehavare av posten idag
Vice. Ordf (2023) Henrik Karlsson
Kassör (2023) – Pär Bjellå
Ledamot (2023) – Elisabeth Pettersson
Suppleant (2023) - Anna Johansson


Valberedningen inför SBK-Närke årsmöte 2022 består av:
Åsa Tiderman, sammankallande (mandattid till 2022)
Tfn. 0707-996105, asa.tiderman@gmail.com

Sture Almqvist, ledamot (mandattid till 2022)
Tfn. 0587-50117, sturealmquist48@gmail.com

Ingvor Jernestål, ledamot (mandattid till 2023)
Tfn. 070-3541245, jernestal@telia.com

Hör gärna av dig till oss!!!!