SBK Närkedistriktets Hundägarutbildning

inbjuder till

Vidareutbildning av instruktörer,

Åkerby Herrgård 13-14 november 2021

 Nu är det dags att vi lär känna varandra lite mer, få höra lite roliga historier, dela med oss och få tips om hur vi ska hantera hundar och kursdeltagare. Alla aktiva instruktörer i Närkedistriktet bjuds in till en glad träff med övernattning. Hundar är välkomna i konferensrummet, men det är inte planerat några direkta övningar med hundar.

Läs hela inbjudan.